Tags

, , , , ,

Norėdami pradėti atlikti kompiuterinę diagnostiką, prijunkite diagnostikos prietaisą prie automobilio borto kompiuterio. Ji dar yra vadinama OBD II jungtimi. Įjunkite diagnostinę įrangą ir pasukite automobilio raktelį spynelėje. Tačiau automobilio neužveskite, įjunkite vadinamą “degimą”. Auto diagnostikos įranga gali paprašyti atlikti tam tikrus veiksmus, prieš pradedant kompiuterinę diagnostiką. Jums gali reikėti suvesti automobilio VIN, markę, modelį ar variklio tipą. Toliau vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Jūs turėsite galimybę patikrinti gedimų kodus, taip pat daug kitų pasirinkimų meniu skiltyje. Kai kurie įrenginiai turi tekstinę paiešką, ieškant norimos funkcijos. Taip yra dėl to, kad jie turi tiesiog daugybę funkcijų. Pasirinkus gedimo kodo paiešką ir atlikus pateikiamus veiksmus, ekrane pasirodo gedimo kodas. Užsirašykite jį, nors daugelis prietaisų išsaugo atmintyje pateiktą kodą, tačiau rinkoje yra ir daug klastočių, kurios funkcionuoja taip, kad vartotojui tenka kai ką atlikinėti kelis kartus. Kadangi Jūs tikriausiai nežinote ką reiškia pateiktas kodas, geriausia kodo prasmės ieškoti internete. Būtinai atkreipkite dėmesį į tai, kad kodas rastas internete atitiktų ir Jūsų kodą, kuris yra diagnostikos metu gautas būtent iš tokios pat markės ir modelio automobilio. Kadangi kiekvienas gamintojas skirtingai užšifruoja kodus, todėl vienos markės automobiliams tas kodas gali reikšti vožtuvų problemą, kitos markės automobilyje ABS problemą.

auto diagniastikos įranga

Radus internete ką reiškia kodas, Jūs jau žinote kurioje vietoje yra gedimas automobilyje. Tokiu būdu sutaupėte daugybę laiko ieškodami kur yra gedimas. Sutaupėte ir pinigų, nes dabar žinosite, kad pakeisite būtent tą detalę, kuri yra sugedusi ir nebereikės spėlioti, kuri visgi mechanizmo vieta turi gedimą.

Kodų skaitytuvai nėra brangūs diagnostikos prietaisai. Jie yra kur kas pigesni nuo tos diagnostinės įrangos, kuri turi galybę funkcijų. Kadangi Jūs jį naudosite tik savo reikmėms, tai Jums paprasto kodų skaitytuvo tikrai užteks. Iš karto pajausite malonumą, kai galite gedimą rasti patys ir nereikia išleisti papildomų pinigų, kad kompiuterinę diagnostiką atliktų kažkas kitas. Tad nedvejokite ir įsigykite kodų skaitytuvą savo automobilių remontui atlikti.

Advertisements