Tags

Diagnostinė įranga buvo pradėta gaminti tada, kai automobiliuose buvo įmontuojamos OBD I jungtys. Nuo 1996 metų automobiliuose buvo įmontuojama  daugybė daviklių, o iš daviklių informacija buvo išsaugoma borto kompiuteryje. Informacija yra įvairi, priklauso tai, kurioje automobilio vietoje yra įmontuotas daviklis. Bet dažniausiai ta informacija yra apie tam tikro mechanizmo veikimo darbą ir patirtus veikimo nukrypimus, tuos nukrypimus pastebėjęs daviklis, informaciją išsaugo borto kompiuteryje.

diagnostinė įranga

Todėl norint mechanikams sužinoti tą informaciją, buvo sukurta diagnostinė įranga. Jos pagalba, per OBD I jungtį (dabartiniuose automobiliuose yra įrengiama OBD II jungtis) prietaisas gauną informaciją iš borto kompiuterio. Todėl tai yra paprastas būdas greitai ir kokybiškai rasti gedimus automobilyje.

Pati pradžia šių technologijų laikoma 1980 metais, bet plačiau ir masiškai tai įsigaliojo 1996 metais. Visa ko pradžia yra aplinkosauginiai standartai. Šiais standartais buvo siekiama, kad automobiliuose būtų kontroliuojama išmetamųjų dujų kiekis. Todėl iš pradžių ši technologija buvo labiau pritaikyti stebėti išmetimo sistemą, kuro padavimo sistemą ir variklio darbą, kad stebėtų emisijos išmetimo darbą.

Advertisements